ZUHUR : İmam Mehdi Aleyhisselam'ın Ortaya Çıkışı

ENGLISH

Imamet
Hazreti Fatima Selamullahi Aleyha
Zuhur
Rec'at
Kiyamet
Kerbela
Namaz
Abdest
Ziyaret-i Camia Kebir

الْلَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ وَاَلِ مُحَمَّدْ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَالْعَنْ أَعْدَائَهُمْ

Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve Sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur :

“Kim zamanının imamını tanımadan ölürse, cahiliye ölümü üzere ölmüştür.”

İnsanın manevi dünyasıyla bu şekilde ilişkisi olan bir konunun incelenmesi, açıklanması ve gerçeklerinin öğrenilmesi için özel bir çaba gösterilmesi gerekmez mi?

İmam Mehdi Aleyhisselam bütün pisliklerden arınmış tertemiz imamet zincirinin on ikinci imamıdır. Yüce imamet konusu, Allah Resulü’nün Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve Sellem bizlere bıraktığı iki ağır (İki önemli) emanetten birisidir. Çünkü Ehl-i Sünnet ve Şii kaynaklarında Peygamber efendimizden Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve Sellem şöyle nakledilmiştir:

“Şüphesiz ben sizin aranızda iki ağır (İki önemli) emanet bırakıyorum. Onlar, Allah’ın kitabı ve İtretimdir. Eğer bu ikisine sık,ı sıkı sarılırsanız hiçbir zaman sapıklığa düşmezsiniz...”

Bu anlamda, Allah’ın emir ve buyruğu olan Kuran-ı Kerim’den sonra, hangi yol imamın yolundan daha aşikâr ve hidayete daha yakın olabilir? Acaba Allah’ın kitabı Kuran-ı Kerim’in açıklanması ve tefsir edilmesi; Resulullah’ın Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve Sellem hak halifesinin açıklaması, tefsiri ve beyanı olmadan ne kadar mümkün olabilir?

İmam Mehdi Aleyhisselam yaşayan, hazır, huzurda olan, nezaretçi ve gören kimsedir. Mehdi Aleyhisselam hakkında özellikle gençler arasında bir takım sorular gündeme getirilmektedir. Önceki dönemlerde yaşayan âlimlerin eserlerinde bu sorulara cevaplar bulunsa da; birçok soru işareti cevapsız kalmış veya verilmiş olan cevaplar yeterince doyurucu olmamıştır.

İmamet konusunun öneminin Şiilerin fikirsel ve ameli yapısı içinde hayati önem taşıması nedeniyle; düşmanlar sürekli İmam Mehdi Aleyhisselam hakkında bir takım şüpheler ortaya atıp zihinlerde kuşkular uyandırmaya çalışmışlardır. Böylelikle hazrete inanan kimseleri şek ve şüpheye sürüklemeyi hedeflemişlerdir.

Böyle kişiler, bazen hazretin doğumu hakkında şüphe uyandırmaya çalışmışlar, bazen uzun ömürlü olmasını olanaksız bir olay olarak lanse etmeye çalışmışlar ve bazen de hazretin kayıp olarak yaşamasının mantık dışı olduğunu öne sürmüşlerdir. Bunlara benzer, yüzlerce şüphe ortaya atmışlardır. Bazen de Ehl-i Beyt Aleyhimusselam mektebini ve maarifini bilmeyen cahil dostlar, Mehdilik konusu hakkında yanlış olan ve mektepsel dayanağı bulunmayan konuları beyan etmişlerdir. Sonunda da bir takım insanları yanlış yola sürüklemişler ve sürüklemeye de devam etmektedirler.

Örneğin; İmam Mehdi Aleyhisselam'ı beklemek, silahlı kıyamı ve gaybet zamanında hazret ile görüşme gibi konular hakkında, sahih rivayetler ile çelişen yanlış ve mantık dışı görüşler öne sürmüşler ve sürdürmeye de devam etmektedirler. Bu gerçekleri göz önünde bulunduracak olursak, Mehdilik konusunun doğru ve sahih bir şekilde incelenmesi gerektiğini anlayacağız.

Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve Sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur :

" Yahudiler 73 fırkaya ayrılacaktır. Hıristiyanlar 72 fırkaya ve müslimanlar 71 fırkaya ayrılacaktır. Bu 71 fırkanın sadece biri haktır diğerleri batıldır. Bu 1 fırkada daha sonra 13 e ayrılacaktır. Biri Hak onikisi batıldır."

Mufazzal bin Ömer, İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Yüce Allah, varlıkları yaratmadan on dört bin yıl önce, on dört nur yarattı. İşte o nurlar, bizim ruhlarımızdır.” “Ey Allah Resulünün oğlu, bu on dört nur kimdir?”diye sorduklarında şöyle buyurdular: “Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin ve Hüseyin’in evlâtlarından olan imamlar. Onların sonuncusu Kaim’dir; gaybetten sonra kıyam edecek, Deccal’ı öldürecek ve yeryüzünü her türlü zulüm ve haksızlıktan temizleyecektir.” [1]

Hasan bin Halid, İmam Ali Rıza Aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Benim evlâtlarımın dördüncüsü, cariyelerin en üstününün oğludur, Allah onun vesilesiyle yeryüzünü bütün zulüm ve haksızlıklardan temizleyecektir. Halkın, doğumunda tereddüt ettiği gaybet sahibi odur. O, zuhur ettiğinde yeryüzü Rabbinin nuru ile aydınlanacak, halkın arasında adalet ölçüsünü kuracak, böylece hiç kimse başkasına zulmetmeyecek ve yeryüzü ona itaat edecektir. Onun gölgesi de olmayacaktır. Gökten bir münadi onun adına nida edecek ve yeryüzündeki bütün halk ona doğru yapılan şu çağrıyı işitecek: ‘Bilin ki, Allah’ ın hücceti Beytullah’ın yanında zuhur etti, ona tâbi olun; şüphesiz hak onunladır ve ondadır.’ Bu konuda Allah’ın ayeti şöyle geçer: ‘Eğer istersek onlara gökten bir ayet nazil ederiz de hepsinin boynu onun karşısında eğilir.’[2] ‘Yakın bir mekândan bir münadi, o gün nida eder ve onlar da o hak sesi duyarlar. İşte o gün huruç günüdür.’[3] Yani oğlum Kaim Mehdi’nin huruç günüdür.” [4]

Abdulazim bin Abdullah şöyle diyor: İmam Muhammed Takî Aleyhisselam’ın yanına giderek Mehdi’nin Kaim mi, başkası mı olduğunu sormak istedim. Ama İmam Aleyhisselam söze başlayarak bana şöyle buyurdular:

“Ey Ebu’l-Kasım! Doğrusu bizden olan Kaim, Mehdi’dir. Gaybetinde onu beklemek ve zuhurunda ona itaat etmek farzdır. O, benim evlâtlarımdan üçüncüsüdür. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve Sellem’i peygamber olarak gönderen ve imameti bizlere mahsus kılan Allah’a andolsun ki, eğer dünyanın sonuna sadece bir gün kalsa dahi, Allah o günü o kadar uzatacak ki o, o günde zuhur edecek, yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi, onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır.” [5]

İmam Mehdi Aleyhisselam da gaybetiyle ilgili şöyle buyurmuştur:

“Benim gaybetim döneminde benden faydalanmaya gelince; bu dönemde benden faydalanmak, bulutlarla örtülen güneşten yararlanmaya benzer. Ben yeryüzü ehli için kurtuluş ve emniyet vesilesiyim. Nitekim yıldızlar da gök ehli için emniyet vesileleridir. Öyleyse sizi ilgilendirmeyen şeyleri sormayın. Sizden istenilmeyen şeyleri bilmek için kendinizi zahmete düşürmeyin. Ferecin yakın olması için çok dua ediniz. Çünkü dua sizin kurtuluş vesilenizdir.” [6]

Hz. Mehdi Aleyhisselam hakkındaki hadislerin istatistiği:

1- “İmamlar on iki tanedir” diyen hadislerin sayısı: 271.

2- “İmamların sayısı, İsrail Oğulları’nın nakîblerininin (başkanlarının) sayısı miktarıncadır” diyen hadislerin sayısı: 40.

3- “On iki imamın ilki, Hz. Ali Aleyhisselam’dır” diyen hadislerin sayısı: 133.

4- “On iki imamın ilki Hz. Ali Aleyhisselam, sonuncusu ise Hz. Mehdi Aleyhisselam’dır” diyen hadislerin sayısı: 91

5- “İmamlar on iki tanedir; onların sonuncusu Mehdi Aleyhisselam’dir” diyen hadislerin sayısı: 94.

6- “İmamlar on iki tanedir; onlardan dokuzu İmam Hüseyin’in evlâtlarındandır” diyen hadislerin sayısı: 139.

7- “İmamlar on iki tanedir; onlardan dokuzu İmam Hüseyin’in evlâtlarındandır; dokuzuncusu ise onların Kaimidir” diyen hadislerin sayısı: 107.

8- On iki imamın isimlerini açıklayan hadislerin sayısı: 50.

9- Hz. Mehdi’nin zuhurunu müjdeleyen hadislerin sayısı: 657.

10- “Mehdi, Ehl-i Beyt’tendir; Mehdi’nin ismi, Resulullah’ın isminin ve künyesi de onun künyesinin aynısıdır” diyen hadislerin sayısı: 389.

11- “Mehdi, insanlar arasında Resulullah’a en çok benzeyen kimsedir” diyen hadislerin sayısı: 48.

12- Mehdi Aleyhisselam’ın yüz ve boyunu tarif eden hadislerin sayısı: 21.

13- “Mehdi Aleyhisselam, Hz. Ali Aleyhisselam’ın evlâtlarındandır” diyen hadislerin sayısı: 214.

14- “Mehdi Aleyhisselam, Hz. Fatıma’nın evlâtlarındandır” diyen hadislerin sayısı: 192.

15- “Hz. Mehdi, İmam Hüseyin Aleyhisselam’ın evlâtlarındandır” diyen hadislerin sayısı: 185.

16- “Hz. Mehdi, İmam Hüseyin Aleyhisselam’ın imam olan dokuz evlâdındandır” diyen hadislerin sayısı: 160.

17- “Hz. Mehdi, İmam Hüseyin Aleyhisselam’in dokuzuncu evlâdıdır” diyen hadislerin sayısı: 148.

18- “Hz. Mehdi, Ali bin Hüseyin’in evlâtlarındandır” diyen hadislerin sayısı: 185.

19- “Hz. Mehdi, İmam Muhammed Bâkır Aleyhisselam’ın evlâtlarındandır” diyen hadislerin sayısı: 103.

20- “Hz. Mehdi, İmam Sadık Aleyhisselam’ın evlâtlarındandır” diyen hadislerin sayısı: 103.

21- “Hz. Mehdi, İmam Sadık Aleyhisselam’ın altıncı evlâdıdır” diyen hadislerin sayısı: 99.

22- “Hz. Mehdi, İmam Musa bin Cafer Aleyhisselam’ın evlâtlarındandır” diyen hadislerin sayısı: 101.

23- “Hz. Mehdi, İmam Musa bin Cafer Aleyhisselam’ın beşinci evlâdıdır” diyen hadislerin sayısı: 98.

24- “Hz. Mehdi, İmam Ali bin Musa er-Rıza (a.s)’ın evlâtlarından dördüncüsüdür” diyen hadislerin sayısı: 95.

25- “Hz. Mehdi, İmam Muhammed Takî’nin evlâtlarından üçüncüsüdür” diyen hadislerin sayısı: 90.

26- “Hz. Mehdi, İmam Ali Nakî Aleyhisselam’ın evlâtlarındandır” diyen hadislerin sayısı: 90.

27- “Hz. Mehdi, Ebu Muhammed Hasan Askerî Aleyhisselam’ın oğludur” diyen hadislerin sayısı. 146.

28- “Babasının ismi Hasan’dır” diyen hadislerin sayısı: 147.

29- “Cariyelerin hanımefendisinin oğludur” diyen hadislerin sayısı: 9.

30- “Hz. Mehdi, On iki imamın sonuncusudur” diyen hadislerin sayısı: 136.

31- “Hz. Mehdi, yeryüzünü adaletle dolduracaktır” diyen hadislerin sayısı: 123.

32- “Onun (Mehdi Aleyhisselam) iki gaybeti olacaktır” diyen hadislerin sayısı: 10.

33- “Onun uzun bir gaybeti olacaktır.” diyen hadislerin sayısı: 91.

34- Gaybetinin nedenini açıklayan hadislerin sayısı: 7.

35- Gaybeti döneminde halkın ondan yararlanması hakkındaki hadislerin sayısı: 7.

36- “Gerçekten O, Mehdi Aleyhisselam uzun ömürlüdür.” diyen hadislerin sayısı: 318.

37- “Görünümü gençtir” diyen hadislerin sayısı: 8.

38- “Doğumu gizli olacaktır” diyen hadislerin sayısı: 14.

39- “Onun üzerinde hiç kimsenin biati olmayacaktır” diyen hadislerin sayısı: 10.

40- “Allah’ın düşmanlarını öldürecek, yeryüzünü şirk vs.’den temizleyecektir” diyen hadislerin sayısı: 19.

41- “O, Allah’ın emrini aşikâr edecek, İslâm’ı yeryüzünde yayacak ve dünyaya hâkim olacak...” diyen hadislerin sayısı: 47.

42- “O, insanları Kur’an’a ve sünnete sevk edecektir” diyen hadislerin sayısı: 15.

43- “O, Allah’ın düşmanlarından intikam alacaktır” diyen hadislerin sayısı: 4.

44- “Peygamberlerden onda birtakım sünnetler vardır” diyen hadislerin sayısı: 23.

45- “O, kılıçla kıyam edecektir” diyen hadislerin sayısı: 7.

46- “Onun siyeri ile ilgili hadislerin sayısı: 30.

47- Onun zühdü ile ilgili hadislerin sayısı: 4.

48- Adaleti ve devletindeki emniyetin yaygınlığıyla ilgili hadislerin sayısı: 7.

49- İlmi hakkındaki hadislerin sayısı: 5.

50- Cömertlik ve bağışıyla ilgili hadislerin sayısı: 13.

51- “Allah Tealâ, onun eliyle peygamberlerin mucizesini aşikâr edecek ve onların mirasları onunla birliktedir” diyen hadislerin sayısı: 5.

52- “Şiddetli bir imtihandan sonra zuhur edecektir” diyen hadislerin sayısı: 24.

53- “İsa bin Meryem (a.s)’a imamlık yapacaktır” diyen hadislerin sayısı: 25.

54- Bayrağının sahibi ve onda yazılan yazı ile ilgili hadislerinin sayısı: 6.

55- Doğumu, tarihi ve annesinin durumu ile ilgili hadislerin sayısı: 214.

56- Babasının hayatı dönemindeki mucizeleri ile ilgili hadislerin sayısı: 9.

57- Babasının hayatı döneminde onu gören kimselerle ilgili rivayetlerin sayısı: 19.

58- Gaybet-i Suğra (Küçük Gizlilik) döneminde onu görme şerefine erişen kimseler hakkındaki rivayetlerin sayısı: 25.

59- Gaybet-i Suğra dönemindeki bazı mucizelerini anlatan rivayetlerin sayısı: 27.

60- Gaybet-i Suğra döneminde, elçi ve naiplerinin hâletleri ile ilgili rivayetlerin sayısı: 22.

61- Gaybet-i Kubra dönemindeki mucizeleri ile ilgili rivayetlerin sayısı: 12.

62- Gagbet-i Kubra döneminde onu gören kimseler ile ilgili rivayetlerin sayısı: 13.

63- Zuhurunun niteliğini anlatan rivayetlerin sayısı: 12.

64- Onun zuhurundan önceki durum, fitne ve günahların çokluğu ile ilgili hadislerin sayısı: 37.

65- Bazı zuhur alâmetleri ile ilgili hadislerin sayısı: 29.

66- Gökten onun ve babasının ismiyle duyulacak ses ile ilgili hadislerin sayısı: 27.

67- Onun zuhurundan önceki zamanda fiyatların çok yüksek olması, hastalıkların çoğalması vb. şeylerle ilgi hadislerin sayısı: 23.

68- Süfyanî’nin hurucu, ay tutulması vs. şeyler ile ilgili hadislerin sayısı: 38.

69- Deccal’ın hurucu hakkındaki hadislerin sayısı: 12.

70- Zuhur edeceği yıl, ay ve gün hususunda vakit belirlemenin caiz olmaması ile ilgili hadislerin sayısı: 7.

71- Zuhur edeceği yer ile ilgili hadislerin sayısı: 17.

72- Yeryüzünün doğu ve batısını fethetmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 12.

73- Bütün milletlerin İslâm üzere toplanmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 7.

74- Yerin servet ve madenlerini dışarı çıkarmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 10.

75- Gök ve yeryüzü bereketlerinin açığa çıkmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 12.

76- Üç yüz on üç kişinin onun yanında bulunmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 25.

77- Yeryüzünün adaletle dolmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 129.

78- Hz. İsa’nın yere inmesi ve Hz. Mehdi (a.s)’ın arkasında namaz kılmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 29.

79- Deccal’ı öldürmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 6.

80- Süfyanî ile savaşıp onu öldürmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 2.

81- Onun zamanında yeryüzünün bayındırlığıyla ilgili hadislerin sayısı: 5.

82- Onun asrında işlerin kolaylaşması ve akılların kemale erişmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 7.

83- Ashabının faziletleriyle ilgili hadislerin sayısı: 14.

84- Ashabının güç ve kuvvetleriyle ilgili hadislerin sayısı: 5.

85- Zuhurundan sonra hilâfetinin süresiyle ilgili olan hadislerin sayısı: 18.

86- Yiyeceği, içeceği ve giyimiyle ilgili hadislerin sayısı: 4.

87- Halkı davet ettiği şeyler hakkındaki hadislerin sayısı: 7.

88- Kaim’i inkâr etmenin haram olması hakkındaki hadislerin sayısı: 9.

89- Fereci beklemenin faziletiyle ilgili hadislerin sayısı: 23.

90- Hz. Mehdi’ye karşı takipçilerinin bazı görevleriyle ilgili hadislerin sayısı: 54.

91- Onu idrak etme ve onu imam edinmekle ilgili hadislerin sayısı: 10.

92- Gaybeti döneminde, ona inananların faziletleriyle ilgili hadislerin sayısı: 23.

93- Ona salât ve selâm göndermenin niteliğiyle ilgili hadislerin sayısı: 6

94- Ondan nakledilen bazı dualarla ilgili hadislerin sayısı: 13.

[1]- Uyun’ül-Ahbar, c.2, s.335, Bihar’ul-Envar, c.51, s. 144.

[2]- Şuara Suresi/4.

[3]- Kaf Suresi/41-42.

[4]- Yenabî’ül-Mevedde, s.448.

[5]- Kemal’üd-Din, c.2, s.337.

[6]- Bihar’ul-Envar, c.53, s.181 ve c.51, s. 44-45.

En'am 158 : "Hala kendilerine meleklerin inmesini, yahut Rabbinin, yahut da Rabbinden bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı ayetleri geldiği gün hiç kimseye, önceden iman etmemişse, yahut inancından bir hayır kazanmamışsa o günkü inanması fayda etmez. De ki: Bekleyin ve biz de beklemekteyiz zaten."

Imam Cafer Sadık Aleyhisselam buyurdular : "Ayet Ehlibeyt imamlarına işarettir. Bu ayetteki"Ba'du Ay'ât" ise Imam Mehdi Aleyhisselam'a işarettir. İmam Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiği zaman, önceden iman etmeyen, iman etmiş olsa bile imanından hayır elde etmeyenlerin, kılıç korkusuyla olan imanları kendilerine fayda vermeyecektir."

Bakara 148 : "Herkesin yöneldiği bir yön vardır. O halde hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya getirir. Allah şüphesiz her şeye kadirdir.

Imam Cafer Sadık Aleyhisselam buyurdular : Bu ayette Mehdi Resul ve yardımcıları olan 313 ricale işaret vardır ki, Allah Subhanallah Teala onlar, her nerede olurlarsa olsunlar, sonbahar yaprakları gibi bir saat içinde biraraya toplar."

14 Masum Aleyhimusselam Eşittir Ve Tek Nurdur :

Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve Sellem ..... Imam Ali Murtaza Aleyhisselam ..... Hazreti Fatima-i Zehra Selamullahi Aleyha ..... Imam Hasan al-Mucteba Aleyhisselam

Imam Hüseyin Seyyidi Suheda Aleyhisselam ..... Imam Aliyen Zeynel Abidin Aleyhisselam ..... Imam Muhammed Bakir Aleyhisselam ..... Imam Cafer Sadik Aleyhisselam

Imam Musa Kazim Aleyhisselam ..... Imam Ali Riza Aleyhisselam ..... Imam Muhammed Taki Aleyhisselam ..... Imam Ali Naki Aleyhisselam ..... Imam Hasan Askeri Aleyhisselam

Imam Mehdi Aleyhisselam.